Het voorgeborchte

Het herkenbare topstuk nav Jheronimus Bosch.
Een stuk met een heel verhaal: Als een ei is het voorgeborchte, waar gewacht wordt of je door mag gaan, soms wat korter, soms wat langer, soms een ellenlang breiwerk lang. Daar beneden wordt beslist wie naar het voorgeborchte mag klimmen.
En wie mag er dan in de hemel? De paljas, want die lult er zich wel in; de non, want die is van het geloof; en de zakenman, want die heeft de centen om een plek te kopen.. En terwijl de blaasbalg mooie deunttjes maakt, luistert het oor ons allemaal af.
Er is er 1 die alles aanschouwt. Die ene wankelt met zijn poten in de bootjes, die het soms houden, maar soms ook water maken. En daar zitten dan de zielen die het niet goed gedaan hebben. Roze in het begin, maar allengs verkleuren ze van ellende en vergane hoop, totdat ze verworden tot vormloze wezens. In uiterlijk en in geest.

Dit grote stuk is geplaatst op meerpalen hout en vergt de kunstenaar zelf om het te verplaatsen en in elkaar te zetten. Het bestaat grotendeels uit keramiek, porselein, draad, wol, slangenleer (de kleding van de “bepaler”), schedeltjes van vogels, cavia, degoe en metaal. Beide bootjes zijn van keramiek.

Afmeting 167 x 55 x 55.
Prijs zonder transport en plaatsing 2350
Moet naar de expo

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close